Užitečné pluginy, návody a šablony pro WordPress CMS

Zvýraznění právě hledaných slov

Několik následujících řádků kódu obalí všechna právě vyhledávaná klíčová slova do značky STRONG (class search-keyword). Kód je možné vložit do function.php ve Vašem template. Nebo jej můžete vložit rovnou do search.php někde těsně za volání funkce get_header(). Předpokladem samozřejmě je, že využíváte standardních vyhledávacích funkcí WordPress.

function omSearchHeighlig­ht($text) { $keys = explode(" „, get_search_qu­ery()); $text = preg_replace(‚/(‘­.implode(‚|‘, $keys) .‚)/iu‘, ‚<strong class=“search-keyword">\0</stron­g>‘, $text); return $text; }add_filter(‚the_ti­tle‘,‚omSearchHe­ighlight‘); add_filter(‚the_con­tent‘,‚omSear­chHeighlight‘); add_filter(‚the_ex­cerpt‘,‚omSear­chHeighlight‘);// nezapomeňte strong element nastylovat např. // strong.search-keyword {background: #f3ff0f!important; color:#000!im­portant;}

Výsledkem je malé, ale užitečné, vylepšení výsledků vyhledávání, které Vás navíc nestojí téměř žádnou námahu. Ještě malá poznámka na závěr: Kód nedbá na velikost písmen.


Celý příspěvek »

 

OVX.cz 2003 | Přihlásit se
Bez cookies už dnes těžko provozovat plnohodnotný web. Setrváním zde tudíž vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací. | Zavřít.