Zvýraznění právě hledaných slov

Několik následujících řádků kódu obalí všechna právě vyhledávaná klíčová slova do značky STRONG (class search-keyword). Kód je možné vložit do function.php ve Vašem template. Nebo jej můžete vložit rovnou do search.php někde těsně za volání funkce get_header(). Předpokladem samozřejmě je, že využíváte standardních vyhledávacích funkcí WordPress.

function omSearchHeighlig­ht($text) { $keys = explode(" ", get_search_qu­ery()); $text = preg_replace('/('­.implode('|', $keys) .')/iu', '<strong class="search-keyword">\0</stron­g>', $text); return $text; }add_filter('the_ti­tle','omSearchHe­ighlight'); add_filter('the_con­tent','omSear­chHeighlight'); add_filter('the_ex­cerpt','omSear­chHeighlight');// nezapomeňte strong element nastylovat např. // strong.search-keyword {background: #f3ff0f!important; color:#000!im­portant;}

Výsledkem je malé, ale užitečné, vylepšení výsledků vyhledávání, které Vás navíc nestojí téměř žádnou námahu. Ještě malá poznámka na závěr: Kód nedbá na velikost písmen.