Zobrazování metaboxů pouze na vybraných stránkách

add_action('admin_init','my_meta_init');
function my_meta_init()
{
$post_id = $_GET['post'] ? $_GET['post'] : $_POST['post_ID'] ;
// checks for post/page ID
if ($post_id == '84')
{
add_meta_box('my_all_meta_1', 'My Custom Meta Box 1', 'my_meta_setup_1', 'page', 'normal', 'high');
}
$template_file = get_post_meta($post_id,'_wp_page_template',TRUE);
// check for a template type
if ($template_file == 'home.php')
{
add_meta_box('my_meta_2', 'My Custom Meta Box 2', 'my_meta_setup_2', 'page', 'normal', 'high');
}
// add a meta box for custom page types
foreach (array('events','page') as $type)
{
add_meta_box('my_meta_3', 'My Custom Meta Box 3', 'my_meta_setup_3', $type, 'normal', 'high');
}
add_action('save_post','my_meta_save');
}

Zdroj »