WYSIWYG pro popis uživatele

Následující kratičký kód zobrazí #WYSIWYG editor u popisu autora u uživatelského profilu:

Kód stačí přidat do function.php ve vašem template:

<?php /** * WYSIWYG pro uzivatelsky profil WordPress * * @author Roman Ozana <ozana@omdesign.cz> */ class CustomUserProfile {/** @var array */
private $tinymceOptions = array(
'teeny' => true,
'quicktags' => false,
'media_buttons' => false, 'textarea_rows' => 8,
'wpautop' => false,
'tinymce' => array(
'theme_advanced_but­tons1' => 'p, bold, italic, ul, |,link,unlink,co­de',
'theme_advanced_but­tons2' => '',
'theme_advanced_but­tons3' => '',
'theme_advanced_but­tons4' => '',
),
);public function __construct() {
add_action('show_u­ser_profile', array($this, 'initDescripti­onWysywig'));
add_action('e­dit_user_profi­le', array($this, 'initDescripti­onWysywig'));
}/**
* Wysywig editor take pro description
*
* @param $options
*/
public function initDescripti­onWysywig($op­tions) {
if ( ! class_exists('_WP_E­ditors' ) )
require_once( ABSPATH . WPINC . '/class-wp-editor.php' );$options = _WP_Editors::par­se_settings('des­cription', $this->tinymceOptions);
_WP_Editors::e­ditor_settings('des­cription', $options);
wp_print_styles('e­ditor-buttons');
}} new CustomUserPro­file();

#wordpress #php