Vytváření vlastních sidebarů a oblastí pro widgety

Custom Sidebars
http://wordpress.org/…om-sidebars/

Allows you to create all the widgetized areas you need, your own custom sidebars, configure them adding widgets, and replace the default sidebars on the posts or pages you want in just few clicks.

Alternativy

Per Page Sidebars
http://wordpress.org/…ge-sidebars/

Allows the creation and display of custom sidebars for any page (or post) on your site. On each page, you can choose which of your current theme's sidebars will be replaced. The replacement works for all descendants of a replaced page.

Svépomocí

V šabloně single.php a/nebo page.php najdeme kód:

get_sidebar();

a nahradíme jej tímto:

$sidebar = get_post_meta($post->ID, "sidebar", true);
get_sidebar($sidebar);

V příspěvku nebo stránce, kde chceme zobrazit specifický sidebar pak přidáme uživatelské pole Sidebar a vložíme do něj jméno specifického sidebaru, např xyz. Soubor sidebar-xyz.php musí samozřejmě existovat. Vytvoříme ho zkopírováním originálního souboru sidebar.php (a případně podle potřeby upravíme).

Soubor sidebar-xyz upravíme následovně:

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar("xyz-sidebar") ) : ?><?php endif; ?>

Pro vytvoření vlastní oblasti pro widgety do functions.php přidáme kód:

if ( function_exists('register_sidebar') ) {
    register_sidebar(array(
    'name' => 'xyz',
    'id' => 'xyz-sidebar',
    'description' => 'Uživatelský sidebar pro stránku xyz"',
    'before_widget' => '<div style="height: 280px"></div><li id="%1$s" class="widget %2$s">',
    'after_widget' => '</li>',
    'before_title' => '<h2 class="widgettitle">',
    'after_title' => '</h2>',
    // udaje v after a before třeba upravit v souladu s použitým tématem
    ));
}\---