Vyloučení rubriky ze zobrazení přes the_category()

Může se hodit, když nechceme zobrazovat např. nadřazenou rubriku, ale jen podrubriky. Umístíme do functions.php.

function the_category_filter($thelist,$separator=' ') {
   // seznam ID rubrik, které se nemají zobrazit
   $exclude = array(4, 5);
   // create an empty array
   $exclude2 = array();

   // loop through the excluded IDs and get their actual names
   foreach($exclude as $c) {
     // store the names in the second array
     $exclude2[] = get_cat_name($c);
   }

   // get the list of categories for the current post
   $cats = explode($separator,$thelist);
   // create another empty array
   $newlist = array();

   foreach($cats as $cat) {
     // remove the tags from each category
     $catname = trim(strip_tags($cat));

     // check against the excluded categories
     if(!in_array($catname,$exclude2))

     // if not in that list, add to the new array
     $newlist[] = $cat;
   }
   // return the new, shortened list
   return implode($separator,$newlist);
}

add_filter('the_category','the_category_filter', 10, 2);