Výchozí nastavení zobrazených informací (screen options)

Defaultní viditelnost či skrytí zobrazených informací (screen options); metaboxů lze trvale - bez rozklikávání boxu - nastavit přidáním následujícího kódu do functions.php:

// jak změnit, co je defaultně skryto
add_filter('default_hidden_meta_boxes', 'be_hidden_meta_boxes', 10, 2);
function be_hidden_meta_boxes($hidden, $screen) {
if ( 'post' == $screen->base || 'page' == $screen->base )
    $hidden = array('slugdiv', 'trackbacksdiv', 'commentstatusdiv', 'commentsdiv', 'authordiv', 'revisionsdiv', 'postcustom');
    // zde odstraněno 'postexcerpt', tzn. stručný výpis příspěvku,
    // který bude nyní v editaci příspěvku viditelný stále
return $hidden;
}

screen-options
screen-options

Je rovněž možné odstranit některé metaboxy úplně.

Potřebujete-li přidat pole 'stručný výpis' i do administrace stránek, stačí do functions.php přidat

add_post_type_support( 'page', 'excerpt' );