Užitečné pluginy, návody a šablony pro WordPress CMS

Uživatelský rozměr obrázku a jeho přidání do administrace

WordPress doesn't show custom image size options in the media lightbox, but you can add them using an attachment_fi­elds_to_edit filter. The below will add options for all the custom image sizes you have defined.

add_theme_support( 'post-thumbnails' );
add_image_size( 'custom_size_image', 80, 80 );

add_filter('attachment_fields_to_edit', 'my_attachment_fields_to_edit_filter', 100, 2);

function my_attachment_fields_to_edit_filter($form_fields, $post) {
 if (!array_key_exists('image-size', $form_fields)) return $form_fields;

 global $_wp_additional_image_sizes;
 foreach($_wp_additional_image_sizes as $size => $properties) {
  if ($size == 'post-thumbnail') continue;

  $label = ucwords(str_replace('-', ' ', $size));
  $cssID = "image-size-{$size}-{$post->ID}";

  $downsize = image_downsize($post->ID, $size);
  $enabled = $downsize[3];

  $html = '<input type="radio" ' . disabled($enabled, false, false) . 'name="attachments[' . $post->ID. '][image-size]" id="' . $cssID . '" value="' . $size .'">';
  $html .= '<label for="'. $cssID . '">' . $label . '</label>';
  if ($enabled) $html .= ' <label for="' . $cssID . '" class="help">(' . $downsize[1] . '&nbsp;×&nbsp;' . $downsize[2] . ')</label>';
  $form_fields['image-size']['html'] .= '<div class="image-size-item">' . $html . '</div>';
 }

 return $form_fields;
}

Zdroj »

OVX.cz 2003 | Přihlásit se
Bez cookies už dnes těžko provozovat plnohodnotný web. Setrváním zde tudíž vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací. | Zavřít.