Úprava RSS kanálu pomocí hooku

Action hooks and filter hooks »

Vysvětlení a příklady »

All plugin hooks in WordPress 3.5 »

###################################################################################
# tento hook prida do RSS thumbnail, odstrani iframe a urizne obsah za tagem "more"
###################################################################################

function improveRSS($content) {
global $post;
if ( has_post_thumbnail( $post->ID ) ){
$content = '' . get_the_post_thumbnail( $post->ID, 'rss-thumbnail', array( 'style' => 'margin:0; border: 10px solid #202020' ) ) . '' . $content;
}

$content = preg_replace( '/<iframe(.*)\/iframe>/is', '', $content );

$teaser = preg_split( '/<span id\="(more\-\d+)"><\/span>/', $content );
$readmore = '<a href="'.get_permalink().'">Více na webu »</a>';
$content = $teaser[0].$readmore;
return $content;
}

add_filter('the_excerpt_rss', 'improveRSS');
add_filter('the_content_feed', 'improveRSS');