Nastavení defaultní hodnoty pro tagy a uživatelské taxonomie

Příspěvek se automaticky zařadí do výchozí rubriky, i když ji nepřiřadíme. To ale neplatí pro štítky (tagy) a uživatelské taxonomie.
Jak to nastavit v tomto případě:

function mfields_set_default_object_terms( $post_id, $post ) {
  if ( 'publish' === $post->post_status ) {
    $defaults = array(
      'post_tag' => array( 'štítek 1', 'štítek 2' ),
      'moje taxonomue' => array( 'Defaultní hodnota' ),
      );
    $taxonomies = get_object_taxonomies( $post->post_type );
    foreach ( (array) $taxonomies as $taxonomy ) {
      $terms = wp_get_post_terms( $post_id, $taxonomy );
      if ( empty( $terms ) && array_key_exists( $taxonomy, $defaults ) ) {
        wp_set_object_terms( $post_id, $defaults[$taxonomy], $taxonomy );
      }
    }
  }
}
add_action( 'save_post', 'mfields_set_default_object_terms', 100, 2 );

http://wordpress.mfields.org/…rdpress-3-0/

Přidejte k výpisu rubrik a tagů počet článků

Nastavení zobrazování počtu článků u jednotlivých rubrik a štítků v sidebaru není žádný problém. Stačí zaškrtnout příslušné pole ve vkládaných widgetech. Zvládne to i začátečník. Pokud je ovšem chcete vypisovat i na samotné stránce, tak vás čeká poněkud těžší práce. Je to třeba upravit přímo v šabloně. A nač to je vlastně dobré? Aby čtenáři... Číst dále

Rozšířené možnosti štítkování

Simple Tags
http://wordpress.org/…simple-tags/

Add some tools for taxonomies: Terms suggestion, Mass Edit Terms, Auto link Terms, Ajax Autocompletion, Click Terms, Auto terms, Advanced manage term. Compatible with TinyMCE, FCKeditor, WYMeditor and QuickTags.

 • tags suggestion from Yahoo! Term Extraction API, OpenCalais, Alchemy, Zemanta, Tag The Net, Local DB with AJAX request
 • tags management (rename, delete, merge, search and add tags, edit tags ID)
 • mass edit tags (more than 50 posts once)
 • auto link tags in post content
 • auto tags
 • type-ahead input tags / autocompletion Ajax
 • click tags
 • possibility to tag pages (not only posts) and include them inside the tags results

Nástroj pro přidávání štítků obrázkům – plugin WP ImageTagger

Již dříve se mě kdosi ptal na možnost přidávání štítků k obrázkům. Týkalo se to nadstavby pro jeden ze speciálních pluginů – galerií. Takovou nadstavbu jsem tehdy neznala. I v tomto případě ovšem bude řeč o pluginu samostatném, který umožní mj. přidat k obrázkům štítky a zobrazit speciální mrak štítků včetně vyhledávání v určeném příspěvku na webu.

Základní funkce pluginu WP ...

Plugin pro zobrazení všech štítků – Tags Page

Musím si sypat popel na hlavu, protože o tomhle pluginu od Honzy Skýpaly jsem slíbila napsat už kdysi dávno. Ale bylo to v době, kdy mi čas zahltily jiné události, a tak s velkým zpožděním píšu nyní o pluginu, který vám umožní zobrazit nejen obvyklých 45 nejčastějších štítků ve widgetu Shluk štítků, ale štítky (tagy) všechny.

Už dříve jsem se tu ...

Přiřazování tagů do skupin

Tag Grouping
http://wordpress.org/…ag-grouping/

In a nutshell:

 • Create logical and meaningful groups of tags quickly and easily that can be used on any post.
 • Retroactively add tags to multiple posts when updating an existing group that is contained by the posts.
 • Update old posts by updating your tag group. Add tags in bulk with 1 selection.

With a few simple steps you can transform your tags into a manageable bunch of groups. No more clicking on each tag for every post or pasting in a long string of tags. Now, with Tag Grouping, you can enable a checkbox for each group of tags you wish to associate with a post. When you save that post, the tags are added as if you were using the normal WordPress interface. As an added bonus, if you decide to alter a group of tags later and add more tags, all your posts with that group will receive the updated tag list.

Prolinkování webů tagy

Tag Search
http://wordpress.org/…/tag-search/

Tag search grabs your saved post tags and when a tag word or phrase is encountered in your post content, Tag Search automatically creates a link which is pointed to the search page to turn the tag into a search term. When the user clicks the linked tag word or phrase all posts found to contain the tag word or phrase will be returned in the results. This is different from similar plugins that link the tagged word or phrase to it's tag page so only those posts sharing the tag are returned.

Alternativa

WP-Hashtag
http://wordpress.org/…/wp-hashtag/

Pokud při psaní nějakého příspěvku vložíte před nějaké slovo "křížek", tj. např. #slovo, pak se toto slovo jednak automaticky po uložení stane štítkem daného příspěvku (pokud podobný štítek neexistoval, tak se vytvoří) a současně bude toto slovo prolinkováno.

Jak přidat tagy ke stránkám nebo stránky zařadit do rubriky

Možnost tagování stránek docílíme zaregistrováním příslušných post_tagcategory taxonomií prostřednictvím funkce register_taxo­nomy_for_objec­t_type function:

// Add to the admin_init hook of your theme functions.php file
register_taxonomy_for_object_type('post_tag', 'page');
register_taxonomy_for_object_type('category', 'page');

která rovněž zobrazí příslušné metaboxy pro přidávání tagů a zařazení stránky do rubriky v administraci.

Abychom pak stránku v rámci přiřazené rubriky či tagů (štítků) zobrazili, přidáme do functions.ph filtr:

// Add to the init hook of your theme functions.php file
add_filter('request', 'my_expanded_request');

function my_expanded_request($q) {
    if (isset($q['tag']) || isset($q['category_name']))
        $q['post_type'] = array('post', 'page');
    return $q;
}

ev. pluginem Tag Pages
http://wordpress.org/…s/tag-pages/

This plugin adds the 'post_tag' taxonomy to the Page post type. This enables the tags metabox in the New or Edit Page interface. To show tagged Pages on a tags archive page or in a feed, it uses the 'pre_get_posts' hook to change the post_type query parameter to 'any'.