Specifické menu pro každou stránku

Page Specific Menu Items https://wordpress.org/…-menu-items/

This plugin allows users to select menu items to show per page. One menu different menu items for different pages. Also allows users choose which menu to use for cherrypicking menu items page wise.

 • Create a menu from appearance > menus
 • Select the menu you want to use from settings > PS MenuItems > Select Menu
 • Assign the menu to menu location from appearance > menus
 • Check the items you want to hide from pages > edit > Page Specific Menu Items
 • View the page and the selected items should be gone.

 

Přidání rel=“next” & rel=“prev” do hlavičky pro stránkované archivy

Adding rel=“next” & rel=“prev” for paginated archives, put this code into functions.php

function rel_next_prev(){
  global $paged;

  if ( get_previous_posts_link() ) { ?>
    <link rel="prev" href="<?php echo get_pagenum_link( $paged - 1 ); ?>" /><?php
  }

  if ( get_next_posts_link() ) { ?>
    <link rel="next" href="<?php echo get_pagenum_link( $paged +1 ); ?>" /><?php
  }

}
add_action( 'wp_head', 'rel_next_prev' );

Can be done also by Yoast's WordPress SEO plugin or by Pagination Rel Links plugin.

Scroll box

Dreamgrow Scroll Triggered Box
https://wordpress.org/…iggered-box/

The box is designed to get the attention of the visitors who have engaged with your site. The box triggers on certain event you specify, such as percentage of scroll, reaching an end of the post or comments. This verifies that visitors are engaged with the content and presenting them with a call-to-action.

What do you get with this plugin?

 • Getting more subscribers to your newsletter
 • Making people share your posts
 • Driving visitors deeper with related posts
 • Filling out a contact form
 • Displaying best offers
 • Set the amount of days for the box to stay hidden if visitor closes it
 • Design templates to save you time with the appearance of the box
 • Fully customization if you want to use your own design (HTML and CSS)
 • Control the position of the box (pages, posts, frontpage, left, right)
 • When to trigger the box (% of scroll, specific element)

Alternativa

Scroll Triggered Boxes
https://wordpress.org/…gered-boxes/

 • subscribing to your newsletter
 • sharing a post
 • submitting a contact form
 • or something entirely different, you decide!

Really anything is possible, from social media sharing options to sign-up or contact forms. The plugin is designed to work with any other plugin that uses shortcodes.

Drobečková navigace bez použití pluginu

Do functions.php vložíme:

function the_breadcrumb() {
        echo '<ul id="crumbs">';
    if (!is_home()) {
        echo '<li><a href="';
        echo get_option('home');
        echo '">';
        echo 'Home';
        echo "</a></li>";
        if (is_category() || is_single()) {
            echo '<li>';
            the_category(' </li><li> ');
            if (is_single()) {
                echo "</li><li>";
                the_title();
                echo '</li>';
            }
        } elseif (is_page()) {
            echo '<li>';
            echo the_title();
            echo '</li>';
        }
    }
    elseif (is_tag()) {single_tag_title();}
    elseif (is_day()) {echo"<li>Archive for "; the_time('F jS, Y'); echo'</li>';}
    elseif (is_month()) {echo"<li>Archive for "; the_time('F, Y'); echo'</li>';}
    elseif (is_year()) {echo"<li>Archive for "; the_time('Y'); echo'</li>';}
    elseif (is_author()) {echo"<li>Author Archive"; echo'</li>';}
    elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged']))
    {echo "<li>Blog Archives"; echo'</li>';}
    elseif (is_search()) {echo"<li>Search Results"; echo'</li>';}
    echo '</ul>';
}

V šabloně funkci zavoláme:

the_breadcrumb();

Zdroj »

Automatické prolinkování a související příspěvky

SEO Auto Links & Related Posts
http://wordpress.org/…ns/seo-alrp/

Auto Links

Auto create internal link to posts related to the current post base on Meta Keywords and Post Tags. Authority sites like Wikipedia always have a lot of internal link, and this feature will automatically help you getting the same results.

Related Posts with 8 layout & style

Displaying related posts based on the Content of articles, Post Tags and Meta Keywords. This feature is useful to improve internal links and to keep visitors stay on your site.

Slide Out Related Posts with 6 theme color

It is a sliding box, with related/recent posts in it, that will automatically appeared at the lower right corner when user scroll down and reach the end of article. It will grab visitors attention right after they finish reading your article, and giving them more options about what to do next. The impact is a longer visitors time spent on your site.

Cache All Results and Thumbnail

Visitors and Google likes fast loading websites. That's why we use a persistent cache to store all results from auto links, related posts, slide out and thumbnail to get a better loading time and save server resources. All requests will be served from the cache, except on the first request.

Custom Auto Link to Affiliate Products

Manually adding a couple of keywords and links for the auto link. You can use this feature to automatically create a link to a trusted site for better SEO results or to affiliate products to earn additional profit.

Rozšíření šablony o editovatelná menu

WordPress nabízí možnost využití  menu upravitelných z administrace. To je velký krok kupředu směrem k CMS. Pokud se učíte, jak tvořit šablony pro WP nebo jen máte starou šablonu a potřebovali byste ji modernizovat o tuto funkcionalitu, pomůže vám tento rychlý exkurz.

Předně je nutné v souboru functions.php nové mezu zaregistrovat. Stačí vložit následující kód:

if ( function_exists( 'register_nav_me­nus' ) ) { register_nav_me­nus( array( 'primary_menu' => 'Hlavní menu', 'foot_menu' => 'Menu v patičce' ) ); }

Jistě jste si všimli, že jsme tímto příkazem zaregistovali hned dvě navigační menu. Hlavní menu a menu v patičce. Pokud byste chtěli jen jedno, odstraňte řádek “‘foot_menu’ => ‘Menu v patičce’”, nebo naopak ukončete tento řádek čárkou a přidejte ješte jeden. Dbejte na to, že první parametr (tedy ‘foot_menu’ a ‘primary_menu’) musí být unikátní. Druhý slouží pro vaši orientaci, takže ideálně by měl být také unikátní, ale WordPress na tom netrvá.

Tímto jste si zaregistrovali menu a nyní již naleznete v administraci navigačních menu (Vzhled->Menu) nalevo v boxu své dvě pozice (“Hlavní menu”, “Menu v patičce”) a lze vytvářet menu a přiřazovat je těmto dvoum pozicím.

Nyní tedy již zbývá pouze nechat zobrazit menu v šabloně. Je nutné zvolit místo, kde chcete menu zobrazit – to je na vás. Pokud modernizujete starou šablonu, budete nejspíš nahrazovat funkci “wp_list_cate­gories” umístěnou v souboru header.php nebo sidebar.php.

Pro vložení menu do šablony použijte níže uvedený kód. Všechny uvedené parametry jsou parametry defaultní a proto, když je nebudete měnit, můžete je, pro zkrácení kódu, odstranit. Funkce wp_nav_menu má ještě další parametry (menu,walker,fal­back_cp), ale ty jsou pro začátečníka zbytečně komplikované a zřítka využitelné. Koho by zajímaly, nechť se obrází na kodex

<?php $args = array( 'theme_location' => 'primary_menu', unikátní identifikátor menu nastavený v functions.php 'container'    => 'div', nebo 'nav' nebo false. Určuje, co se má použít jako element obklopující element UL samotného menu. False znamená, že žádný takový element nebude 'container_class' => 'menu-{menu slug}-container', třída (class) elementu UL obklopující samotné menu 'container_id'  => '', parametr ID elementu obklopujícího element UL samotného menu 'menu_class'   => 'menu', třída (class) elementu UL obklopujcí menu 'menu_id'     => 'nav', parametr ID elementu UL obklopující menu 'echo'      => true, má se menu vypsat, nebo jen vrátit pomocí fce return? 'before'     => '', text před HTML tagem <a> 'after'      => '', text za HTML tagem </a> 'link_before'   => '', text před samotným textem odkazu 'link_after'   => '', text za samotným textem odkazu 'items_wrap'   => '<ul id="%1$s" class="%2$s">%3$­s</ul>', HTML markup vlastního menu 'depth'      => 0, //do kolikáté úrovně zobrazovat podstránky. 0 znamená všechny úrovně ); wp_nav_menu( $args ); ?>

Kontextová sekundární navigace

Subpages in Context
http://wordpress.org/…-in-context/

Lists pages and subpages for a given page, or the top ancestor of the current page and all of the ancestor's descendants. A common web design pattern is to have a primary navigation with the top level pages, and then a separate navigation element on each page that shows only those pages related to a common top-most page. This widget helps to build those secondary navigation elements.

Zobrazení seznamu podstránek na stránce

Xavin's List Subpages
http://wordpress.org/…st-subpages/

This plugin adds the ability to put a tag in your page entry and have it display a list of pages. By deafult it will show the subpages of the page that it is on, but it will accept any of the options the wp_list_pages template tag will except title_li and echo. It is very simple to use, just put [xls] in the entry for your page where you want the list to appear.