Jak skrýt vybrané stránky či příspěvky v administraci uživatelům

function jp_exclude_pages_from_admin($query) {

  if ( ! is_admin() )
    return $query;

  global $pagenow, $post_type;

  if ( !current_user_can( 'administrator' ) && is_admin() && $pagenow == 'edit.php' && $post_type == 'page' ) {
    $query->query_vars['post__not_in'] = array( '10', '167', '205' ); // ID stránek, které se mají skrýt "neadminům"
  }
}

add_filter( 'parse_query', 'jp_exclude_pages_from_admin' );

Zdroj »

Hromadné přidání uživatelů

Add Multiple Users
http://wordpress.org/…tiple-users/

Provides the ability for administrators to bulk register users using a range of tools. Functions include the ability to manually input new user information, convert CSV data to user information, and create users from a list of email addresses. Each new user registration can include almost all available standard user meta fields plus any additional meta fields you require.

Rich text editor (Tiny MCE) pro popisky tagů. rubrik a dalších taxonomií

The Rich Text Tags - A TinyMCE Editor for Tags, Categories, and Taxonomies
http://wordpress.org/…h-text-tags/

The Rich Text Tags Plugin allows you to edit tag descriptions, category descriptions, and taxonomy descriptions using WordPress' built in rich-text editor. Switch between WYSIWYG and HTML editing modes with the click of a link. Use the WordPress uploader to insert images from your computer or site's Media Library.

Use the WordPress functions tag_description() and category_descrip­tion() in your theme to show the descriptions. To learn how to show taxonomy descriptions, read more on the plugin page. Features

 • Edit term descriptions with WordPress's built-in WYSIWYG editor
 • Works with custom taxonomies (and custom post types, introduced in WP 3.0)
 • Now supports user biography fields!

Rozšíření šablony o editovatelná menu

WordPress nabízí možnost využití  menu upravitelných z administrace. To je velký krok kupředu směrem k CMS. Pokud se učíte, jak tvořit šablony pro WP nebo jen máte starou šablonu a potřebovali byste ji modernizovat o tuto funkcionalitu, pomůže vám tento rychlý exkurz.

Předně je nutné v souboru functions.php nové mezu zaregistrovat. Stačí vložit následující kód:

if ( function_exists( 'register_nav_me­nus' ) ) { register_nav_me­nus( array( 'primary_menu' => 'Hlavní menu', 'foot_menu' => 'Menu v patičce' ) ); }

Jistě jste si všimli, že jsme tímto příkazem zaregistovali hned dvě navigační menu. Hlavní menu a menu v patičce. Pokud byste chtěli jen jedno, odstraňte řádek “‘foot_menu’ => ‘Menu v patičce’”, nebo naopak ukončete tento řádek čárkou a přidejte ješte jeden. Dbejte na to, že první parametr (tedy ‘foot_menu’ a ‘primary_menu’) musí být unikátní. Druhý slouží pro vaši orientaci, takže ideálně by měl být také unikátní, ale WordPress na tom netrvá.

Tímto jste si zaregistrovali menu a nyní již naleznete v administraci navigačních menu (Vzhled->Menu) nalevo v boxu své dvě pozice (“Hlavní menu”, “Menu v patičce”) a lze vytvářet menu a přiřazovat je těmto dvoum pozicím.

Nyní tedy již zbývá pouze nechat zobrazit menu v šabloně. Je nutné zvolit místo, kde chcete menu zobrazit – to je na vás. Pokud modernizujete starou šablonu, budete nejspíš nahrazovat funkci “wp_list_cate­gories” umístěnou v souboru header.php nebo sidebar.php.

Pro vložení menu do šablony použijte níže uvedený kód. Všechny uvedené parametry jsou parametry defaultní a proto, když je nebudete měnit, můžete je, pro zkrácení kódu, odstranit. Funkce wp_nav_menu má ještě další parametry (menu,walker,fal­back_cp), ale ty jsou pro začátečníka zbytečně komplikované a zřítka využitelné. Koho by zajímaly, nechť se obrází na kodex

<?php $args = array( 'theme_location' => 'primary_menu', unikátní identifikátor menu nastavený v functions.php 'container'    => 'div', nebo 'nav' nebo false. Určuje, co se má použít jako element obklopující element UL samotného menu. False znamená, že žádný takový element nebude 'container_class' => 'menu-{menu slug}-container', třída (class) elementu UL obklopující samotné menu 'container_id'  => '', parametr ID elementu obklopujícího element UL samotného menu 'menu_class'   => 'menu', třída (class) elementu UL obklopujcí menu 'menu_id'     => 'nav', parametr ID elementu UL obklopující menu 'echo'      => true, má se menu vypsat, nebo jen vrátit pomocí fce return? 'before'     => '', text před HTML tagem <a> 'after'      => '', text za HTML tagem </a> 'link_before'   => '', text před samotným textem odkazu 'link_after'   => '', text za samotným textem odkazu 'items_wrap'   => '<ul id="%1$s" class="%2$s">%3$­s</ul>', HTML markup vlastního menu 'depth'      => 0, //do kolikáté úrovně zobrazovat podstránky. 0 znamená všechny úrovně ); wp_nav_menu( $args ); ?>

Poznámky administrátora ke kódu nebo pro zákazníka

Peter’s Post Notes for WordPress
http://wordpress.org/…-post-notes/
http://www.theblog.ca/…s-post-notes

This plugin adds a panel to the sidebar of the add and edit post / page screens so that users can add notes for themselves or others and keep track of these notes. Whenever you save a post, you can type a note to be displayed along with the post in the edit view.

When used with Peter's Collaboration E-mails 1.2 and up, the notes are sent along with the e-mails in the collaboration workflow. There is also a general and private notes system on the dashboard.

Možnost přidat poznámku ke každé stránce či příspěvku.

Simple Admin Notes
http://wordpress.org/…admin-notes/

Adds a simple "Notes" section to the admin menu for taking down....notes Like a built in notepad, can leave notes for clients or yourself.

 • Uses WordPress's built in custom post types
 • Works like a regular post
 • Functions with default WYSIWYG editor
 • Shows all "Notes" on one page in tab format
 • Will not show in front end or search
 • Requires default post privileges

Plusem je WYSIWYG editor, tj. např. možnost odkazovat na komentované příspěvky, asi nejlepší.

WordPress Admin Notepad
http://wordpress.org/…min-notepad/

Podobný jako předchozí, s jediným oknem pro poznámky. Možnost zapnout zobrazení poznámek na každé stránce. Lze konfigurovat ne/viditelnost a ne/editovatelnost pro 4 základní skupiny uživatelů.

Dashboard Notepad
http://wordpress.org/…ard-notepad/

This dashboard widget provides a simple notepad. The widget settings allow you to choose which roles can edit the notes, and which roles can merely read them.

You can display the contents of your notepad using a template tag and/or shortcode. The widget permissions apply to these tags as well: only users with permission to read the notes will see the notes on the front end. You can use div#dashboard-notes in your theme's CSS file to style the notes.

Dashboard Post-it
http://wordpress.org/…ard-post-it/

Adds a simple 'Post-it' widget to the Dashboard that allows you to leave yourself or other authors a note. The plugin can be configured and moved around as any other Dashboard widget. It will accept plain text or (sanitized) HTML. Only users with the capability "Edit dashboard" can edit the note.

Dashboard Site Notes
http://wordpress.org/…-site-notes/

Add notes as admin notices in contextual help tabs, as well as compile them into an instruction manual or placed in a dashboard widget.

This is intended to build instructions into a site for clients, so it is focused on providing abilities only to the highest role of user available on a site, although it can be configured as a general purpose tool to leave temporary notes to any group on your site that has admin access.

WP Help
http://wordpress.org/…ins/wp-help/

Site operators can create detailed, hierarchical documentation for the site's authors, editors, and contributors, viewable in the WordPress admin. Powered by Custom Post Types, you get all the power of WordPress to create, edit, and arrange your documentation. Perfect for customized client sites. Never send another "here's how to use your site" e-mail again!

You can now pull in help documents from another WP Help install, and they will be automatically updated when the source documents change (even additions and deletions!). Perfect for WordPress multisite installs, or consultants with a large number of client installs.