Snadné stránkování bez pluginu

Pokud chcete své příspěvky ve WordPress stránkovat, musíte obvykle sáhnout po nějakém pluginu. Což rozhodně není ideální řešení. Stránkování obsahu je prostě základní funkce. Je škoda, že to WordPress neumí bez nějakého zbytečného pluginu!

Jenže on to umí. V administraci se stránkování obsahu používá téměř všude. Což mimo jiné znamená, že na to existuje funkce. Stačí ji tedy jen dobře použít:

 $pagination = array( 'base' => get_pagenum_lin­k().'%_%', 'format' => 'page/%#%', 'total' => ceil($wp_query->found_posts / get_settings('pos­ts_per_page')), 'current' => absint( get_query_var( 'paged' ) ), 'show_all' => false, 'prev_next' => true, 'prev_text' => __('« Previous'), 'next_text' => __('Next »'), 'end_size' => 3, 'mid_size' => 5, 'type' => 'plain', 'add_args' => false, 'add_fragment' => '' );echo paginate_links($pa­gination); 

Funkce paginate_links má řadu vstupních parametrů, které jsou podrobně popsány v dokumentaci.

Nejdůležitější je samozřejmě total - měl by obsahovat počet stránek. Ten jsem vypočítal jako zaokrouhlený podíl celkového počtu příspěvku a počtu příspěvků na stránku (tohle se nastavuje se v administraci).

Parametr current by měl obsahovat číslo aktuálně prohlížené stránky. Zjistíte jej snadno pomocí get_query_var. Další dva neméně důležité parametry jsou base a format – pomocí kterých se tvoří URL odkazu.

Base by měl obsahovat základní část URL. Což je ta část, které se při procházení jednotlivých stránek nemění. Nenapadl mě lepší způsob, než zavolat funkci get_pagenum_link. Řetězec %_% bude při tvorbě URL nahrazen obsahem parametru format.

Format je ono samotné stránkování. Měl by obsahovat tu část URL, která se bude měnit. V mém příkladu využívám tzv. hezké URL. Takže číslo stránky je očekávané za page. Řetězec %#% bude nahrazen čísly. Výsledná URL tak bude vypadat například takto http://www.nabito.net/page/2

Ostatní parametry jsou spíš doplňkové.