Rychlá nebo hromadná editace uživatelských polí

Saving custom fields in quick or bulk edit mode in WordPress
http://wpdreamer.com/…-quick-edit/

One of the most cool features when managing WordPress posts, is the ability to batch edit multiple posts at once or quickly edit one post to perform a simple task such as adding a tag. Learn how to extend WordPress’ Quick Edit and Bulk Edit to retrieve and save the value of your custom fields.

Plugin Custom Bulk/Quick Edit
http://wordpress.org/…kquick-edit/
https://github.com/…lkquick-edit
How do I add custom fields to my bulk/quick edit page »
How do you configure options »

Pozor, do functions.php může být nutné přidat:

add_filter( 'manage_post_posts_columns', 'my_manage_post_posts_columns' );
function my_manage_post_posts_columns( $columns ) {
        $columns['custom_field_name'] = esc_html__( 'Nazev sloupce v administraci' ); // pozor, název sloupce musí být bez diakritiky
        return $columns;
}

a teprve po přidání tohoto kódu je třeba zpřístupnit pole v nastavení pluginu.