Užitečné pluginy, návody a šablony pro WordPress CMS

Roletka s tagy v sidebaru

Do sidebaru lze doplnit roletku s existujícími tagy přidáním funkcí do Funkcí aktuálního vzhledu,

<?php
function dropdown_tag_cloud( $args = '' ) {
    $defaults = array(
        'smallest' => 8, 'largest' => 22, 'unit' => 'pt', 'number' => 45,
        'format' => 'flat', 'orderby' => 'name', 'order' => 'ASC',
        'exclude' => '', 'include' => ''
    );
    $args = wp_parse_args( $args, $defaults );

    $tags = get_tags( array_merge($args, array('orderby' => 'count', 'order' => 'DESC')) ); // Always query top tags

    if ( empty($tags) )
        return;

    $return = dropdown_generate_tag_cloud( $tags, $args ); // Here's where those top tags get sorted according to $args
    if ( is_wp_error( $return ) )
        return false;
    else
        echo apply_filters( 'dropdown_tag_cloud', $return, $args );
}

function dropdown_generate_tag_cloud( $tags, $args = '' ) {
    global $wp_rewrite;
    $defaults = array(
        'smallest' => 8, 'largest' => 22, 'unit' => 'pt', 'number' => 45,
        'format' => 'flat', 'orderby' => 'name', 'order' => 'ASC'
    );
    $args = wp_parse_args( $args, $defaults );
    extract($args);

    if ( !$tags )
        return;
    $counts = $tag_links = array();
    foreach ( (array) $tags as $tag ) {
        $counts[$tag->name] = $tag->count;
        $tag_links[$tag->name] = get_tag_link( $tag->term_id );
        if ( is_wp_error( $tag_links[$tag->name] ) )
            return $tag_links[$tag->name];
        $tag_ids[$tag->name] = $tag->term_id;
    }

    $min_count = min($counts);
    $spread = max($counts) - $min_count;
    if ( $spread <= 0 )
        $spread = 1;
    $font_spread = $largest - $smallest;
    if ( $font_spread <= 0 )
        $font_spread = 1;
    $font_step = $font_spread / $spread;

    // SQL cannot save you; this is a second (potentially different) sort on a subset of data.
    if ( 'name' == $orderby )
        uksort($counts, 'strnatcasecmp');
    else
        asort($counts);

    if ( 'DESC' == $order )
        $counts = array_reverse( $counts, true );

    $a = array();

    $rel = ( is_object($wp_rewrite) && $wp_rewrite->using_permalinks() ) ? ' rel="tag"' : '';

    foreach ( $counts as $tag => $count ) {
        $tag_id = $tag_ids[$tag];
        $tag_link = clean_url($tag_links[$tag]);
        $tag = str_replace(' ', '&nbsp;', wp_specialchars( $tag ));
        $a[] = "\t<option value='$tag_link'>$tag ($count)</option>";
    }

    switch ( $format ) :
    case 'array' :
        $return =& $a;
        break;
    case 'list' :
        $return = "<ul class='wp-tag-cloud'>\n\t<li>";
        $return .= join("</li>\n\t<li>", $a);
        $return .= "</li>\n</ul>\n";
        break;
    default :
        $return = join("\n", $a);
        break;
    endswitch;

    return apply_filters( 'dropdown_generate_tag_cloud', $return, $tags, $args );
}
?>

Do sidebaru pak vložíme kód roletky

<select name="tag-dropdown" onchange="document.location.href=this.options[this.selectedIndex].value;">
    <option value="#">Liste d'auteurs</option>
    <?php dropdown_tag_cloud('number=0&order=asc'); ?>
</select>

Zdroj:
http://hackwordpress.com/…opdown-menu/

Implementováno na tomto webu.

OVX.cz 2003 | Přihlásit se
Bez cookies už dnes těžko provozovat plnohodnotný web. Setrváním zde tudíž vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací. | Zavřít.