Předávání parametrů v url

WordPress parametry v url automaticky "odstřihne". Je třeba přidat do functions.php:

function parameter_queryvars( $qvars ) {
    $qvars[] = 'yourvarname';
    return $qvars;
}
add_filter('query_vars', 'parameter_queryvars' );

a následně v šabloně použít:

global $wp_query;
if (isset($wp_query->query_vars['yourvarname'])) {
    print $wp_query->query_vars['yourvarname']; // něco udělej
}

Zdroj »