Práce s databází pomocí třídy $wpdb

Načtení ID a nadpisů čtyř nejnovějších příspěvků a jejich seřazení podle počtu komentářů (sestupně):

<?php
  $posts = $wpdb->get_results("SELECT ID, post_title FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish'
  AND post_type='post' ORDER BY comment_count DESC LIMIT 0,4")

  // Echo the title of the first scheduled post
  echo $posts[0]->post_title;
?>

Objekt $results obsahuje pole s výsledky.

get_row načte pouze jediný záznam z tabulky:

<?php
  $posts = $wpdb->get_row("SELECT ID, post_title FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish'
  AND post_type='post' ORDER BY comment_count DESC LIMIT 0,1")

  // Echo the title of the most commented post
  echo $posts->post_title;
?>

get_col načte celý sloupec:

<?php
  $posts = $wpdb->get_col("SELECT ID FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish'
  AND post_type='post' ORDER BY comment_count DESC LIMIT 0,10")

  // Echo the ID of the 4th most commented post
  echo $posts[3]->ID;
?>

get_var načte jedinou hodnotu:

<?php
  $email = $wpdb->get_var("SELECT user_email FROM wp_users WHERE user_login = 'danielpataki' ")

  // Echo the user's email address
  echo $email;
?>

Vkládání do databáze

<?php
  // syntaxe: $wpdb->insert( $table, $data, $format);
  $wpdb->insert($wpdb->usermeta, array("user_id" => 1, "meta_key" => "awesome_factor", "meta_value" => 10), array("%d", %s", "%d"));

  // odpovídá:
  // INSERT INTO wp_usermeta (user_id, meta_key, meta_value) VALUES (1, "awesome_factor", 10);
?>

Updatování databáze:

// $wpdb->update($table, $data, $where, $format = null, $where_format = null);

// $where parameter - can be an array in the form of column-value pairs:
$wpdb->update( $wpdb->posts, array("post_title" => "Modified Post Title"), array("ID" => 5), array("%s"), array("%d") );

Zdroj »