Časová osa

Timeline Express
https://wordpress.org/…ine-express/

Timeline express allows you to create a vertical animated timeline of announcement posts , without writing a single line of code. You simply create the 'announcement' posts, set the announcement date and publish. The timeline will populate automatically in chronological order, based on the announcement date. Easily limit the announcements displayed to Upcoming announcements, past announcements or simply display all of them.

 

Přidání bloku s nápovědou

Rozšíření bloku Help v záhlaví administrace příspěvku.

// Add help text to a specific page

function adding_help_tab() {

$screen = get_current_screen();

if ( 'post' == $screen->post_type ) {

get_current_screen()->add_help_tab( array(
'id' => 'post',
'title' => ( 'Writing Guidelines' ),
'content' => '<strong>Hello, please keep these writing guidelines in mind.</strong>
<ul>
  <li>The content you add must be unique.</li>
  <li>Add relevant and exciting images with your content.</li>
  <li>Remember to add title, alt text, and a descriptive caption for your images.</li>
</ul>
',
) );
}
}
add_action( 'admin_head', 'adding_help_tab' );

Vymazání nepoužitých obrázků

Při uploadu obrázku (není-li speciálně ošetřeno) se automaticky vytváří několik různých formátů téhož. Na webu, kde se často publikuje, je pak adresář /uploads rychle zaplněn tisíci obrázků, což se napříjemně projeví třeba při zálohování.

Rešení je DNUI Delete not used image plugin
DNUI Delete not used image Delete not used image
http://www.nicearma.com/…dpress-dnui/

This plugin will help you to find all image in the database that are not being used/unused and give you the oportunity to cleanup the database and the server space.

You will only delete not used/unused image (based in the logic of a blog site, so dont worry about delete image used.

Úprava hlavičky e-mailu odesílaného WordPressem

Změna z “WordPress” <wordpress@yoursite.com> na “Můj web/Moje jméno” <mujmejl@mujweb.cz>

function website_email() {
  $sender_email= 'Your email here';
  return $sender_email;
}
function website_name(){
  $site_name = 'Your site name here';
  return $site_name;
}
add_filter('wp_mail_from','website_email');
add_filter('wp_mail_from_name','website_name');

http://webania.net/…n-wordpress/

Přidání rel=“next” & rel=“prev” do hlavičky pro stránkované archivy

Adding rel=“next” & rel=“prev” for paginated archives, put this code into functions.php

function rel_next_prev(){
  global $paged;

  if ( get_previous_posts_link() ) { ?>
    <link rel="prev" href="<?php echo get_pagenum_link( $paged - 1 ); ?>" /><?php
  }

  if ( get_next_posts_link() ) { ?>
    <link rel="next" href="<?php echo get_pagenum_link( $paged +1 ); ?>" /><?php
  }

}
add_action( 'wp_head', 'rel_next_prev' );

Can be done also by Yoast's WordPress SEO plugin or by Pagination Rel Links plugin.

Formátování obsahu do sloupců

WP Easy Columns
https://wordpress.org/…asy-columns/

Easy Columns provides the shortcodes to create a grid system or magazine style columns for laying out your pages or posts on demand.

Using the shortcodes, you can get any combination of 1/4, 1/2, 1/3, 2/3, 3/4, 1/5, 2/5, 3/5 and 4/5 columns. You can insert at least thirty unique variations of columns on any page or post.

Quickly add columns to your pages from the editor with an easy to use "pick n' click" interface. Works with ANY theme!

Google fonty

Easy Google Fonts
https://wordpress.org/…oogle-fonts/

A simple and easy way to add custom google fonts to any WordPress theme without coding. This plugin integrates with the WordPress Customizer so you can preview google fonts on your site in realtime. It's compatible with any theme.

It also allows you to create custom theme specific font controls in the admin settings area to control particular css selectors. Once created, these custom font controls are instantly available in the customizer no coding required!