Užitečné pluginy, návody a šablony pro WordPress CMS

Odstranění rubriky z url

WP No Category Base
http://wordpress.org/…tegory-base/
http://wordpresssupplies.com/…tegory-base/

This plugin will completely remove the mandatory 'Category Base' from your category permalinks ( e.g. myblog.com/ca­tegory/my-category/ to myblog.com/my-category/ ).

Implementováno na tomto webu.

Alternativa

No category parents
http://wordpress.org/…ory-parents/

This plugin will completely remove the mandatory 'Category Base' and all the parents from your category permalinks (e.g. /category/parent-category/my-category/ to /my-category/).

Odstranění rubriky z URL lze dosáhnout i zápisem v souboru .htaccess:

RewriteRule ^category/(.+)$ http://www.yourblog.com/$1 [R=301,L]

Případně:

// Remove category base
add_filter('category_link', 'no_category_parents',1000,2);
function no_category_parents($catlink, $category_id) {
  $category = &get_category( $category_id );
  if ( is_wp_error( $category ) )
    return $category;
  $category_nicename = $category->slug;

  $catlink = trailingslashit(get_option( 'home' )) . user_trailingslashit( $category_nicename, 'category' );
  return $catlink;
}

// Add our custom category rewrite rules
add_filter('category_rewrite_rules', 'no_category_parents_rewrite_rules');
function no_category_parents_rewrite_rules($category_rewrite) {
  //print_r($category_rewrite); // For Debugging

  $category_rewrite=array();
  $categories=get_categories(array('hide_empty'=>false));
  foreach($categories as $category) {
    $category_nicename = $category->slug;
    $category_rewrite['('.$category_nicename.')/(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]&feed=$matches[2]';
    $category_rewrite['('.$category_nicename.')/page/?([0-9]{1,})/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]&paged=$matches[2]';
    $category_rewrite['('.$category_nicename.')/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]';
  }
  // Redirect support from Old Category Base
  global $wp_rewrite;
  $old_base = $wp_rewrite->get_category_permastruct();
  $old_base = str_replace( '%category%', '(.+)', $old_base );
  $old_base = trim($old_base, '/');
  $category_rewrite[$old_base.'$'] = 'index.php?category_redirect=$matches[1]';

  //print_r($category_rewrite); // For Debugging
  return $category_rewrite;
}

// Add 'category_redirect' query variable
add_filter('query_vars', 'no_category_parents_query_vars');
function no_category_parents_query_vars($public_query_vars) {
  $public_query_vars[] = 'category_redirect';
  return $public_query_vars;
}
// Redirect if 'category_redirect' is set
add_filter('request', 'no_category_parents_request');
function no_category_parents_request($query_vars) {
  //print_r($query_vars); // For Debugging
  if(isset($query_vars['category_redirect'])) {
    $catlink = trailingslashit(get_option( 'home' )) . user_trailingslashit( $query_vars['category_redirect'], 'category' );
    status_header(301);
    header("Location: $catlink");
    exit();
  }
  return $query_vars;
}

The RSS feeds, however, don't seem to work with this shorter url, and still require the long-form url. (Not sure if there's a fix for that.) Also, it doesn't change the post permalink. It's just the category permalink that changes. Paste the code below into your functions.php file.

OVX.cz 2003 | Přihlásit se
Bez cookies už dnes těžko provozovat plnohodnotný web. Setrváním zde tudíž vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací. | Zavřít.