Nejkomentovanější články na webu

Pod některými vašimi články může vzniknout zajímavá diskuze na určité téma. Počet komentářů postupně narůstá a vy byste nějak měli čtenáře upozornit, že „Tady to žije.“ WordPress vám umožní zobrazit pouze nejnovější příspěvky, ale my si vytvoříme widget, který nám umožní zobrazit ty nejkomentovanější. Návod, jak vytvořit uživatelský widget je i zde na webu. Pro samotné zobrazování nejkomentovanější pak stačí použít tento kód:

<ul> <?php $result = $wpdb->get_results("SE­LECT comment_count,ID,pos­t_title FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish'  ORDER BY comment_count DESC LIMIT 0, 5"); foreach ($result as $post) { setup_postdata($pos­t); if ($post->comment_count != 0) { ?> <li><a href="<?php echo get_permalink($post->ID); ?>" title="<?php echo $post->post_title; ?>"> <?php echo $post->post_title; ?></a> (<?php echo $post->comment_count ?>)</li> <?php } } ?> </ul>

Dobře vám poslouží i časové omezení, které zabrání vypisování starý a neaktuálních článků, kde diskuze sice byla živá, ale nyní už skomírá. Stačí nahradit 3. řádek tímto:

$result = $wpdb->get_results("SE­LECT comment_count,ID,pos­t_title FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_date > INTERVAL -1 YEAR + NOW() ORDER BY comment_count DESC LIMIT 0, 5");