Jak skrýt vybrané stránky či příspěvky v administraci uživatelům

function jp_exclude_pages_from_admin($query) {

  if ( ! is_admin() )
    return $query;

  global $pagenow, $post_type;

  if ( !current_user_can( 'administrator' ) && is_admin() && $pagenow == 'edit.php' && $post_type == 'page' ) {
    $query->query_vars['post__not_in'] = array( '10', '167', '205' ); // ID stránek, které se mají skrýt "neadminům"
  }
}

add_filter( 'parse_query', 'jp_exclude_pages_from_admin' );

Zdroj »