Články ze stejné a nadřazené kategorie

Určitě už jste někdy chtěli, aby byli pod každým článkem uveřejněny další odkazy na texty ze stejné kategorie. To není až tak těžké. Tady se dozvíte, jak je vypisovat i z nadřazené rubriky a to tak, aby se vám v seznamu nic neopakovalo dvakrát.

$categ = get_the_catego­ry($post->ID); $not = array($post->ID);$my_query3 = new WP_Query(array ('cat' => $categ[0]->term_id, 'showposts' => 3, 'orderby' => 'rand', 'post__not_in'=> $not)); while ($my_query3->have_posts()) {
$my_query3->the_post();
echo "<a href='";
the_permalink();
echo "'>" . get_the_title() . "</a>";
$not[] = get_the_ID();
}$my_query2 = new WP_Query(array ('cat' => $categ[0]->parent, 'showposts' => 3, 'orderby' => 'rand', 'post__not_in'=> $not)); while ($my_query2->have_posts()) { $my_query2->the_post(); echo "<a href='"; the_permalink(); echo "'>" . get_the_title() . "</a>"; }

Celé to funguje tak, že id každého načteného článku se uloží do proměnné not a jejich zobrazování se následně zakáže v dalším vypisování. Pokud máte nějaké dotazy nebo si nevíte rady s přesným provedením, tak můžete zanechat komentář.